Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Quảng Nam (tuyengiaoqna.vn)!

Tin chi tiết

 
RA SỨC PHẤN ĐẤU THỰC HIỆN CÁC NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ-XÃ HỘI NĂM 2013. NĂM BẢN LỀ CỦA KẾ HOẠCH 5 NĂM 2011-2015
Người đăng: Quản trị .Ngày đăng: 11/12/2012 .Lượt xem: 611 lượt.
Năm 2012, trong bối cảnh tình hình kinh tế thế giới và nước ta tiếp tục diễn biến phức tạp và gặp nhiều khó khăn có tác động đến tình hình chung của tỉnh. Song, các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận, đoàn thể tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các chủ trương, chính sách của Trung ương.
    Trong đó, tiếp tục thực hiê%3ḅn chủ trương kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, thực hiê%3ḅn các chính sách bảo đảm an sinh xã hô%3ḅi; triển khai thực hiện các nghị quyết của Trung ương về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hê%3ḅ thống chính trị, nhất là Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”… đạt được những kết quả.

Hội nghị Tỉnh ủy (lần thứ 13, khóa XX) thảo luận phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Quảng Nam năm 2013.- Nguồn: internet

    Về Kinh tế: Kinh tế tiếp tục tăng trưởng và chuyển dịch theo hướng tăng tỷ trọng ngành công nghiệp và dịch vụ. Tổng sản phẩm trên địa bàn (GDP) đạt 11.376 tỷ đồng (giá cố định 1994), tăng 11,2%, tuy thấp hơn kế hoạch (12,5%) nhưng cao hơn 2 lần mức tăng trưởng chung của cả nước.
    Giá trị sản xuất công nghiệp đạt 14.764 tỷ đồng, đạt 97,61% kế hoạch và tăng 17,28% so cùng kỳ năm trước. Kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội được quan tâm đầu tư đúng mức. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội ước đạt 13.700 tỷ đồng, tăng 7,4% so với cùng kỳ. Thu hút đầu tư tiếp tục thu được kết quả, đã cấp mới 9 dự án có vốn đầu tư nước ngoài với tổng vốn đăng ký trên 22,8 triệu USD, đồng thời thu hồi 2 dự án không thực hiện đúng cam kết.
    Hoạt động xuất khẩu tăng khá. Tổng kim ngạch xuất khẩu đạt 495 triệu USD, tăng 17,6% so với cùng kỳ. Tổng kim ngạch nhập khẩu đạt 475 triệu USD, giảm 28,6% so với cùng kỳ; các mặt hàng nhập khẩu chủ yếu là nhóm hàng linh kiện ô tô, điện tử (chiếm 40,2%), nguyên phụ liệu cho ngành may mặc, giày da.
    Các chính sách bình ổn giá đã góp phần thực hiện mục tiêu kiềm chế lạm phát; chỉ số giá tiêu dùng tăng 7,6%. Các chính sách tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ thị trường theo Nghị quyết 13 của Chỉnh phủ được tập trung thực hiện, góp phần giảm bớt khó khăn, ổn định sản xuất cho các doanh nghiệp trên địa bàn.
   Thu ngân sách: Thu nội địa đạt 3.650 tỷ đồng, bằng 76% dự toán (hụt thu khoảng 1.150 tỷ đồng, trong đó 900 tỷ đồng thuế các loại và 250 tỷ đồng tiền sử dụng đất), thu xuất nhập khẩu đạt 947 tỷ đồng, bằng 30,6% dự toán. Tổng chi ngân sách địa phương 14.385 tỷ đồng, tăng 61% so với dự toán năm; trong đó, chi đầu tư phát triển hơn 2.585 tỷ đồng, tăng 21%, chi thường xuyên hơn 6.464 tỷ đồng, tăng gần 20% so với dự toán năm.
    Sản xuất nông nghiệp tăng trưởng khá. Giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp và thuỷ sản đạt 3.091 tỷ đồng, tăng 7,0% so với năm 2011. Tổng sản lượng lương thực ước đạt 505,9 nghìn tấn, đạt 103,56% KH, tăng 32,3 nghìn tấn so với năm 2011; trong đó, sản lượng lúa cả năm ước đạt 449,6 nghìn tấn, năng suất đạt 50,7 tạ/ha, tăng 7,5% so với năm trước (Đây là mức tăng lớn nhất từ trước đến nay). Tình hình dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm có phát sinh, tuy nhiên kiểm soát và khống chế các ổ dịch được thực hiện tốt nên đàn gia súc xấp xỉ so với cùng kỳ năm trước, đàn gia cầm tăng hơn 4%. Diện tích nuôi trồng thủy sản đạt 7.000 ha, sản lượng thu hoạch ước đạt 19.200 tấn.Sản lượng khai thác thuỷ sản cả năm ước đạt 63.460 tấn, bằng 105,77% KH.
    Tình hình kinh tế - xã hội khu vực nông thôn, miền núi ổn định và có bước phát triển, thu nhập từ trồng rừng, khai khác keo nguyên liệu, trồng và khai thác cao su đã góp phần tích cực giảm nghèo. Diện tích trồng rừng tập trung đạt 11.300 ha, tăng 2,7% so với năm trước. Các địa phương đã trồng mới được 1.200 ha cây cao su, nâng diện tích hiện có lên 9.200 ha; trong đó, diện tích đưa vào khai thác gần 2.300 ha với sản lượng mủ trên 2.570 tấn. Qua 2 năm thực hiê%3ḅn Chương trình xây dựng nông thôn mới, đã có 200/213 xã lập đề án xây dựng nông thôn mới, 165/213 xã triển khai lập quy hoạch, 74 xã triển khai phương án sản xuất với 84 mô hình đang triển khai, tổng vốn đầu tư là 140 tỷ đồng. Nguồn vốn chương trình 30a qua 4 năm đã cân đối hơn 450 tỷ đồng, riêng năm 2012 đạt 127,5 tỷ đồng. Nguồn vốn trên chủ yếu hỗ trợ sản xuất, giáo dục dạy nghề, tạo việc làm, tăng thu nhập, nâng cao dân trí và đầu tư phát triển hạ tầng. Năm 2012, ngân sách tỉnh đã hỗ trợ 37,5 tỷ đồng cho 03 huyện miền núi có tỷ lệ hộ nghèo cao không thuộc chương trình theo Nghị quyết 30a.
    Công tác quản lý tài nguyên, khoáng sản đang được tập trung chỉ đạo; nhất là kiên quyết xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về quản lý, bảo vệ rừng, tài nguyên khoáng sản gây bức xúc; nâng cao trách nhiệm người đứng đầu các cấp ủy đảng, lãnh đạo các ngành, địa phương gắn với kiểm điểm trách nhiệm của tập thể và cá nhân theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI).
    Về văn hóa - xã hội: Trong năm 2012, các cấp ủy đảng đã tổ chức triển khai quán triệt, xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện Nghị quyết 08-NQ/TW ngày 01/12/2011 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, tạo bước phát triển mạnh mẽ về thể dục, thể thao đến năm 2020; Chỉ thị 10-CT/TW ngày 05/12/2011 của Bộ Chính trị về phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi, củng cố kết quả phổ cập giáo dục tiểu học và THCS, tăng cường phân luồng học sinh sau THCS và xóa mù chữ cho người lớn; Chỉ thị 08-CT/TW ngày 21/10/2011 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với vấn đề an toàn thực phẩm trong tình hình mới.
    Trong điều kiện ngân sách hạn hẹp nhưng chi ngân sách nhà nước cho sự nghiệp giáo dục-đào tạo và dạy nghề tăng 13% và cùng với các nguồn vốn khác đã đầu tư cải thiện đáng kể cơ sở vật chất, trường lớp, thiết bị phục vụ dạy và học; chất lượng giáo dục-đào tạo được nâng lên; dạy nghề ngày càng gắn với nhu cầu xã hội.
    Công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân, chất lượng khám, chữa bệnh ở các cơ sở y tế có chuyển biến tích cực; công tác phòng ngừa các bệnh xã hội được quan tâm. Cơ sở vật chất, trang thiết bị kỹ thuật y tế tiếp tục được đầu tư; hệ thống y tế cơ sở được củng cố và phát triển. Việc tuyên truyền, thanh tra, kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm, phòng chống dịch bệnh được đẩy mạnh. Thành lập mới một bệnh viện tư nhân, (nâng số bệnh viện tư nhân lên 03 bệnh viện) khánh thành đưa bệnh viện Đa khoa Trung ương giai đoạn I đi vào hoạt động.
    Thực hiện tốt công tác đền ơn đáp nghĩa, chăm lo các đối tượng chính sách; đã xác nhận và thực hiện chế độ cho gần 12 ngàn trường hợp về chế độ người có công, các đối tượng chính sách; thẩm định và đề nghị hơn 1.400 hồ sơ được hưởng chế độ đối với người hoạt động kháng chiến và con đẻ của họ bị nhiễm chất độc hóa học. Đã giải quyết việc làm khoảng 38.000 lao động, đạt 97,4% kế hoạch và xuất khẩu được 120 lao động. Cấp hơn 430 ngàn thẻ bảo hiểm y tế cho người nghèo và cận nghèo, với tổng kinh phí gần 200 tỷ đồng; thực hiện chế độ bảo hiểm thất nghiệp trên 5.000 lao động.
    Hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể dục, thể thao có nhiều khởi sắc gắn với kỷ niệm các ngày lễ lớn, các sự kiện của tỉnh, của đất nước như: Chào mừng kỷ niệm 82 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, đón Tết cổ truyền dân tộc, kỷ niệm 37 năm giải phóng Quảng Nam và giải phóng hoàn toàn miền Nam thống nhất đất nước, Lễ kỷ niệm 15 năm ngày tái lập tỉnh và đón nhận Huân chương Hồ Chí Minh, kỷ niệm 100 năm Ngày sinh Chủ tịch Hội đồng Nhà nước Võ Chí Công, chào mừng 67 năm cách mạng tháng 8 và quốc khánh 2/9, kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và 35 năm ngày ký hiệp ước hữu nghị Việt Nam-Lào,.... và nhiều hoạt động khác diễn ra sôi nổi ở hầu hết các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh.
    Công tác thông tin, báo chí, phát thanh, truyền hình phục vụ tốt nhiệm vụ chính trị; tăng cường tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, nhất là việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” và các nghị quyết, kết luận Hội nghị Trung ương 5, Trung ương 6 (khóa XI).
    Năm 2013 là năm bản lề của Kế hoạch 5 năm 2011-2015. Theo dự báo, tình hình kinh tế thế giới và nước ta vẫn còn rất nhiều khó khăn, diễn biến phức tạp, tiềm ẩn nhiều rủi ro sẽ tác đô%3ḅng xấu đến phát triển kinh tế-xã hội trong cả nước nói chung, tỉnh Quảng Nam nói riêng.
    Trước tình hình đó, đòi hỏi các cấp, các ngành, toàn Đảng bô%3ḅ và nhân dân ra sức phấn đấu thực hiê%3ḅn các nhiê%3ḅm vụ phát triển kinh tế – xã hô%3ḅi trong từng địa phương, từng ngành, cơ quan, đơn vị góp phần đạt được các mục tiêu phát triển của tỉnh. Tâ%3ḅp trung những nhiê%3ḅm vụ sau đây:
    Về phát triển kinh tế:Tập trung huy động các nguồn lực phát triển kinh tế, phấn đấu đạt mức tăng trưởng trên 11,5%. Có những giải pháp cụ thể để thực hiện tái cơ cấu nền kinh tế, chuyển đổi mô hình tăng trưởng, kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô và Kết luận 49-KL/TW của BCH Trung ương Đảng khóa (XI) về kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội, tài chính ngân sách nhà nước năm 2013. Rà soát, sắp xếp lại đầu tư từ ngân sách nhà nước để phân bổ nguồn lực theo thứ tự ưu tiên hợp lý nhất để nâng cao hiệu quả đầu tư; tập trung vốn cho các dự án cấp thiết, sớm hoàn thành, đưa vào sử dụng để phát huy hiệu quả.Trong đó, ưu tiên thực hiê%3ḅn 3 nhiê%3ḅm vụ đô%3ḅt phá mà Đại hô%3ḅi Đảng bô%3ḅ tỉnh lần thứ XX đề ra.
    Thực hiện tốt nhiệm vụ thu, chi theo kế hoạch trên cơ sở nuôi dưỡng nguồn thu, triệt để tiết kiệm chi, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn. Phấn đấu thu nội địa tăng trên 22% so với năm 2012. Đẩy mạnh xuất khẩu, tăng hàm lượng nội địa và giá trị gia tăng của sản phẩm; phát triển sản xuất thay thế hàng nhập khẩu các mặt hàng không khuyến khích. Thu hút và đẩy nhanh tiến độ giải ngân các nguồn vốn ODA và FDI.
    Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Kết luận 03-KL/TU của Tỉnh ủy (khóa XX) về một số giải pháp tiếp tục thực hiện Nghị quyết 09-NQ/TU của Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ 15 (khóa XIX) về xây dựng và cải thiện môi trường đầu tư trên địa bàn tỉnh; Kết luận Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ 10 (khóa XX) về giải pháp phát triển công nghiệp giai đoạn 2012-2015. Giữ tốc độ tăng giá trị sản xuất công nghiệp khoảng trên 18%. Chú ý phát triển những ngành công nghiệp phù hợp với đặc điểm từng vùng trên cơ sở phát huy tiềm năng, lợi thế. Tập trung thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 9 của Tỉnh ủy về phát triển Khu Kinh tế mở Chu Lai giai đoạn 2011-2015. Xây dựng cơ chế khuyến khích phát triển một số sản phẩm công nghiệp trọng điểm, công nghiệp công nghệ cao, công nghiệp sản xuất hàng xuất khẩu. Phát triển tiểu thủ công nghiệp, các ngành dệt may, da giày ở nông thôn để giải quyết lao động, nâng cao đời sống nhân dân.
    Phấn đấu tăng giá trị sản xuất các ngành dịch vụ ở mức 16%. Đầu tư phát triển, nâng cao chất lượng du lịch. Đồng thời, phát triển các lĩnh vực dịch vụ có tiềm năng và lợi thế, các ngành dịch vụ có giá trị tăng cao, thông tin truyền thông, giáo dục-đào tạo, tài chính và hỗ trợ kinh doanh. Tăng cường xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường xuất khẩu.
    Tập trung chuyển mạnh sản xuất nông nghiệp theo hướng nông nghiệp bền vững, thân thiện với môi trường; mở rộng mô hình cánh đồng mẫu lớn. Triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 57 của HĐND tỉnh về hỗ trợ phát triển chăn nuôi theo hướng hàng hóa, an toàn dịch bệnh giai đoạn 2012-2015. Bổ sung chính sách phát triển một số cây chủ lực của tỉnh. Đầu tư xây dựng, nâng cấp các công trình thủy lợi, bảo đảm cung cấp nước cho sản xuất và dân sinh. Khuyến khích phát triển cây cao su theo quy hoạch ở các huyện miền núi. Kiểm soát chặt chẽ dịch bệnh gia súc, gia cầm; phát triển các mô hình chăn nuôi tập trung, nâng tỷ trọng ngành chăn nuôi trong cơ cấu ngành nông nghiệp. Tiếp tục tạo điều kiện, hỗ trợ ngư dân nâng cao hiệu quả khai thác thủy sản theo các chương trình của Chính phủ. Triển khai thực hiê%3ḅn có hiê%3ḅu quả Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới; về phát triển kinh tế-xã hội, giảm nghèo ở miền núi… Chủ động trong công tác phòng tránh, giảm nhẹ thiên tai; rà soát quy hoạch, bố trí, sắp xếp dân cư vùng có nguy cơ thiên tai xảy ra.
    Thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 02-NQ/TW của Bộ Chính trị và Chương trình hành động của Tỉnh ủy về định hướng chiến lược khoáng sản và công nghiệp khai khoáng đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030. Đẩy mạnh việc phân cấp gắn với tăng cường kiểm tra giám sát và trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền trong việc quản lý tài nguyên, khoáng sản, quản lý bảo vệ rừng.
     Giải quyết tốt vấn đề môi trường ở các khu, cụm công nghiệp, khu dân cư; xử lý nghiêm các vi phạm và các dự án không đáp ứng yêu cầu về môi trường. Triển khai có hiệu quả các chương trình, đề án lớn về môi trường; quản lý và sử dụng bền vững tài nguyên nước; bảo tồn đa dạng sinh học, ứng phó với biến đổi khí hậu.
    Về văn hóa-xã hội: Triển khai thực hiện Kết luận 51-KL/TW của Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về “Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng XHCN và hội nhập quốc tế” và Nghị quyết Hô%3ḅi nghị Tỉnh ủy lần thứ 13 về giáo dục và đào tạo; Chương trình hành đô%3ḅng của Tỉnh ủy về thực hiê%3ḅn Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XI) về phát triển khoa học và công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế.
    Tiếp tục thực hiê%3ḅn công tác giảm nghèo, chăm lo đối tượng chính sách, thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội; nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe cho nhân dân. Trong đó, tâ%3ḅp trung có hiê%3ḅu quả Chương trình hành động số 17-CTr/TU của Tỉnh uỷ thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (Khoá XI) “một số vấn đề về chính sách xã hội giai đoạn 2012-2020”, đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao ý thức tự vươn lên để thoát nghèo; đồng thời, tích cực thực hiện tốt các chính sách hỗ trợ của nhà nước, sự giúp sức của cộng đồng để người nghèo vươn lên thoát nghèo. Tăng cường hỗ trợ đào tạo, giải quyết việc làm, hướng dẫn kỹ thuật sản xuất; hoàn thành đề án hỗ trợ xây dựng nhà cho hộ nghèo. Khuyến khích nhân dân tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện; thực hiện tốt bảo hiểm thất nghiệp.
    Thực hiện tốt các chính sách đền ơn đáp nghĩa, chăm sóc đời sống vật chất và tinh thần cho người có công, gia đình chính sách. Tiếp tục giải quyết những tồn đọng về chế độ, chính sách đối với người tham gia kháng chiến, người có công cách mạng.
    Nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh và từng bước hiện đại hóa trang thiết bị các bệnh viện tuyến tỉnh; củng cố hệ thống trung tâm y tế huyện và trạm y tế cơ sở, nhất là các trạm y tế quân-dân y kết hợp ở miền núi. Đẩy mạnh thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về y tế.
    Tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khóa VIII) về “xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc” để tiếp tục chỉ đạo thực hiện. Tăng cường quản lý và nâng cao chất lượng hoạt động văn hóa, nghệ thuật, các lễ hội bảo đảm tiết kiệm, giữ gìn thuần phong, mỹ tục và bản sắc văn hóa dân tộc; văn hóa nghệ thuật truyền thống và dân gian xứ Quảng. Chú trọng phát triển phong trào thể dục-thể thao cộng đồng nhằm tạo nguồn, bồi dưỡng và phát triển thể thao thành tích cao.
    Tiếp tục triển khai các đề án, chương trình mục tiêu quốc gia trong lĩnh vực thông tin, truyền thông; nâng cao chất lượng các hoạt động thông tin, báo chí, góp phần ổn định chính trị, phục vụ phát triển...
Ngô Văn Hùng- UVBTV, Trưởng Ban TGTU Quảng Nam

[Trở về]
Các tin mới hơn:
CUỘC THI “TÌM HIỂU LỊCH SỬ QUAN HỆ ĐẶC BIỆT VIỆT NAM - LÀO, LÀO – VIỆT NAM” (Ngày đăng: 14/12/2012 )
Hướng dẫn tuyên truyền triển khai thực hiện Chỉ thị 22 của Bộ Chính trị (Ngày đăng: 23/01/2013 )
ĐẢNG TA THẬT LÀ VĨ ĐẠI (Ngày đăng: 29/01/2013 )
Chỉ thị số 22/CT-UBND ngày 12/10/2012 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam (Ngày đăng: 20/02/2013 )
Hướng dẫn số 36-HD/TGTU ngày 31/ 01/ 2013 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Quảng Nam. (Ngày đăng: 21/02/2013 )
QUY ĐỊNH VỀ CHẾ ĐỘ BỒI DƯỠNG, CẬP NHẬT KIẾN THỨC ĐỐI VỚI CÁN BỘ LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ CÁC CẤP (Ngày đăng: 12/03/2013 )
Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Quảng Nam tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) (Ngày đăng: 19/03/2013 )
Nhiệm vụ công tác thông tin đối ngoại năm 2013 (Ngày đăng: 28/03/2013 )
CHIẾN DỊCH HUẾ - ĐÀ NẴNG (3-1975) (Ngày đăng: 29/03/2013 )
CHIẾN DỊCH HỒ CHÍ MINH LỊCH SỬ (Ngày đăng: 02/04/2013 )
Nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình nói chuyện về Hiệp định Paris (Ngày đăng: 05/04/2013 )
Đại Lộc: Khởi công xây dựng Tượng đài Chiến thắng Thượng Đức và tu bổ tôn tạo khu di tích. (Ngày đăng: 22/04/2013 )
Đẩy mạnh tuyên truyền Chào mừng kỷ niệm 65 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc - Ngày truyền thống Thi đua yêu nước (11/6/1948-11/6/2013) (Ngày đăng: 25/04/2013 )
Đề cương tuyên truyền: Kỷ niệm 65 năm Bác Hồ ra lời kêu gọi thi đua yêu nước (11/6/1948 - 11/6/2013) (Ngày đăng: 23/05/2013 )
Huyện ủy Phú Ninh tổ chức hội nghị quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TU ngày 16/4/2013 của Tỉnh ủy Quảng Nam (Ngày đăng: 07/06/2013 )
Hiệp Đức tổ chức Hội nghị Thông tin thời sự quý II/2013 (Ngày đăng: 04/07/2013 )
Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Quảng Nam phối hợp tổ chức Hội nghị giao ban báo chí quý II năm 2013 (Ngày đăng: 19/07/2013 )
Bắc Trà My: Kỷ niệm 10 năm tái lập huyện (Ngày đăng: 02/08/2013 )
Tỉnh Quảng Nam: tổ chức hội nghị sơ kết 3 năm (2011 – 2013) thực hiện Chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới (CTMTQGXDNTM) (Ngày đăng: 22/08/2013 )
Ban Tuyên giáo các tỉnh Quảng Nam, Gia Lai, Điện Biên: phối hợp tổ chức cuộc thi "60 năm - Âm vang Điện Biên (07/5/1954 - 07/5/2014)" (Ngày đăng: 23/08/2013 )
Tài liệu tham khảo tìm hiểu cuộc thi "60 năm – Âm vang Điện Biên" (7/5/1954 - 7/5/2014): Kỳ 1- Chủ trương chiến lược trong chiến cuộc Đông Xuân 1953 – 1954 (Ngày đăng: 16/09/2013 )
Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị tập huấn tuyên truyền, phổ biến pháp luật về biên giới Việt Nam-Lào (Ngày đăng: 18/09/2013 )
Những vấn đề cần quan tâm đối với già làng, trưởng bản ở niền núi tỉnh Quảng Nam (Ngày đăng: 20/09/2013 )
Tài liệu tham khảo tìm hiểu cuộc thi "60 năm – Âm vang Điện Biên" (7/5/1954 - 7/5/2014): Kỳ 2 - Chuyển hướng phương châm tác chiến (Ngày đăng: 27/09/2013 )
Tỉnh ủy Quảng Nam: tổ chức Hội nghị Sơ kết Chỉ thị 04 của Ban Bí thư và Chỉ thị 11 của Tỉnh ủy về Công tác đối ngoại nhân dân (Ngày đăng: 27/09/2013 )
Tích cực hưởng ứng cuộc thi: “60 năm - Âm vang Điện Biên” (Ngày đăng: 01/10/2013 )
Tỉnh ủy Quảng Nam: tổ chức hội nghị sơ kết Chỉ thị 04 của Ban Bí thư và Chỉ thị 11 của Tỉnh ủy về Công tác đối ngoại nhân dân (Ngày đăng: 03/10/2013 )
Hội nghị giao ban An ninh, tư tưởng, quý III năm 2013 (Ngày đăng: 11/10/2013 )
Hội thi Giảng viên lý luận chính trị giỏi tỉnh Quảng Nam – năm 2013 (Vòng chung khảo) (Ngày đăng: 11/10/2013 )
Đại tướng Võ Nguyên Giáp với Đất và người Xứ Quảng (Ngày đăng: 11/10/2013 )
Chuyện: Lễ phong hàm đại tướng cho đồng chí Võ Nguyên Giáp (Ngày đăng: 12/10/2013 )
Quảng Nam: Tổ chức Hội nghị tập huấn công tác thông tin đối ngoại năm 2013 (Ngày đăng: 18/10/2013 )
Tiếp tục truyên truyền hưởng ứng Cuộc thi trắc nghiệm trực tuyến chủ đề "60 năm – Âm vang Điện Biên" (Ngày đăng: 24/10/2013 )
Tỉnh ủy Quảng Nam: Tổ chức Hội nghị nghiên cứu, quán triệt Nghị quyết số 22 – NQ/BCT về hội nhập quốc tế (Ngày đăng: 28/10/2013 )
BAN TUYÊN GIÁO TỈNH ỦY PHỐI HỢP TỔ CHỨC HỘI NGHỊ GIAO BAN BÁO CHÍ QUÝ III/2013 (Ngày đăng: 31/10/2013 )
TÌNH HÌNH KINH TẾ - XÃ HỘI TỈNH QUẢNG NAM THÁNG 10 VÀ 10 THÁNG ĐẦU NĂM 2013 (Ngày đăng: 04/11/2013 )
Ban Tuyên giáo Trung ương: Tổ chức Hội nghị bồi dưỡng kiến thức cơ bản về biển, đảo dành cho cán bộ tuyên giáo, báo chí. (Ngày đăng: 06/11/2013 )
Lễ trao giải thưởng Cuộc thi trắc nghiệm trực tuyến "60 năm – Âm vang Điện Biên" (Ngày đăng: 08/11/2013 )
Một số tình hình kinh tế-xã hội năm 2013 của tỉnh Quảng Nam (Ngày đăng: 23/11/2013 )
Quảng Nam: Sơ kết 5 năm thực hiện “Ngày Biên phòng toàn dân” (Ngày đăng: 29/11/2013 )
Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Quảng Nam tổ chức Hội thảo tập huấn công tác nghiên cứu, học tập, quán triệt chỉ thị, nghị quyết của Đảng (Ngày đăng: 18/12/2013 )
Kết quả Kỳ thi thứ 4, trắc nghiệm trực tuyến "60 năm - Âm vang Điện Biên" (Ngày đăng: 26/12/2013 )
Lễ trao giải thưởng cuộc thi trắc nghiệm trực tuyến "60 năm – Âm vang Điện Biên" (đợt II) (Ngày đăng: 02/01/2014 )
TUYÊN TRUYỀN HIẾN PHÁP MỚI 2013 ĐỒNG BỘ, SÂU RỘNG VÀ THƯỜNG XUYÊN (Ngày đăng: 07/01/2014 )
Bắc Trà My tổ chức Tổng kết công tác Xây dựng Đảng năm 2013 (Ngày đăng: 09/01/2014 )
“Điểm nhấn” kinh tế tỉnh Quảng Nam năm 2013 (Ngày đăng: 13/01/2014 )
Thông báo Kết quả kỳ thi thứ V - Nội dung thi trắc nghiệm trực tuyến: “60 năm - Âm vang Điện Biên (7/5/1954 - 7/5/2014)” (Ngày đăng: 21/01/2014 )
Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh Quảng Nam: tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2013 (Ngày đăng: 24/01/2014 )
Thông báo Kết quả kỳ thi thứ VI - Nội dung thi trắc nghiệm trực tuyến: “60 năm - Âm vang Điện Biên (7/5/1954 - 7/5/2014)” (Ngày đăng: 21/02/2014 )
Xã Tam Trà tổ chức kỷ niệm 30 năm thành lập xã (3/12/1983 – 3/12/2013): Đổi thay ở xã anh hùng (Ngày đăng: 24/02/2014 )
Tỉnh ủy Quảng Nam: tổ chức Hội nghị triển khai Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) (Ngày đăng: 03/03/2014 )
Huyện ủy Nông Sơn: Tổ chức Hội nghị triển khai, quán triệt Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) (Ngày đăng: 14/03/2014 )
Huyện ủy Phước Sơn: Tổ chức hội nghị triển khai, quán triệt, học tập Nghị quyết Trung ương tám (khóa XI) (Ngày đăng: 18/03/2014 )
Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 60 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954-7/5/2014) (Ngày đăng: 24/03/2014 )
Thông báo Kết quả kỳ thi thứ VII Nội dung thi trắc nghiệm trực tuyến: “60 năm - Âm vang Điện Biên (07/5/1954 - 07/5/2014)” (Ngày đăng: 24/03/2014 )
Ban Tuyên giáo Huyện ủy Nông Sơn: khai giảng lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác tuyên giáo cơ sở (Ngày đăng: 28/03/2014 )
TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ MÔI TRƯỜNG VÀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG (Ngày đăng: 01/04/2014 )
Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Thông tin và Truyền thông, Hội Nhà báo tỉnh Quảng Nam phối hợp tổ chức Hội nghị giao ban Báo chí quý I/2014 (Ngày đăng: 19/04/2014 )
* Kỷ niệm 60 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2014): Võ Nguyên Giáp - vị thống soái có tài thao lược kiệt xuất (Ngày đăng: 04/05/2014 )
Kỷ niệm 60 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 – 7/5/2014): Những anh hùng trong chiến dịch Điện Biên Phủ (Ngày đăng: 05/05/2014 )
Hội thảo khoa học về Tổng bí thư Trần Phú (Ngày đăng: 06/05/2014 )
* Kỷ niệm 60 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2014): Trận cuối cùng kết thúc thắng lợi cuộc kháng chiến chống Pháp đã được Bác Hồ dự báo từ năm 1949 (Ngày đăng: 06/05/2014 )
Kỷ niệm 124 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1980 – 19/5/2014): Chủ tịch Hồ Chí Minh- người của những bước ngoặt lịch sử hiện đại Việt Nam (Ngày đăng: 11/05/2014 )
*Kỷ niệm 60 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2014): Huyện Điện Bàn tổ chức chương trình “Âm vang Điện Biên” (Ngày đăng: 11/05/2014 )
Huyện ủy Phước Sơn tổ chức Tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị 40-CT/TW, ngày 15/6/2004 của Ban Bí thư về “xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục” trên địa bàn huyện Phước Sơn (Ngày đăng: 15/05/2014 )
Những kết quả sau 03 năm thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị tại huyện Hiệp Đức (Ngày đăng: 16/05/2014 )
Tỉnh ủy Quảng Nam: tổ chức hội nghị Thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 9, khóa XI. (Ngày đăng: 16/05/2014 )
Phó Thủ tướng Chính Phủ Nguyễn Xuân Phúc cùng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Nam tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIII tại Tây Giang (Ngày đăng: 30/06/2014 )
HỘI LHPN HUYỆN TÂY GIANG TỔ CHỨC HỘI THI “CÁN BỘ PHỤ NỮ CƠ SỞ GIỎI NĂM 2014” (Ngày đăng: 30/06/2014 )
Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Quảng Nam tổ chức Hội nghị Sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2014 (Ngày đăng: 09/07/2014 )
* Kỷ niệm 85 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2014): Nâng cao năng lực lãnh đạo của tổ chức Công đoàn tỉnh Quảng Nam (Ngày đăng: 11/07/2014 )
KẾT QUẢ CÁC MẶT CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐẢNG 6 THÁNG ĐẦU NĂM VÀ NHIỆM VỤ 6 THÁNG CUỐI NĂM 2014 (Ngày đăng: 15/07/2014 )
Kỷ niệm 40 năm ngày chiến thắng Thượng Đức (7/8/1974 – 7/8/2014): (Ngày đăng: 29/07/2014 )
* Kỷ niệm 69 năm Quốc khánh 2/9 (2/9/1945 – 2/9/2014): NƠI ẤY CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH VIẾT “TUYÊN NGÔN ĐỘC LẬP” (Ngày đăng: 19/08/2014 )
Hội nghị giao ban Báo chí quý III/2014 (Ngày đăng: 10/10/2014 )
Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm 2015 (Ngày đăng: 29/12/2014 )
Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Quảng Nam thực hiện tốt việc thẩm tra phẩm chất, đạo đức lối sống phục vụ công tác cán bộ (Ngày đăng: 06/01/2015 )
Hội nghị giao ban báo chí quý IV năm 2014 và định hướng tuyên truyền quý I năm 2015 (Ngày đăng: 15/01/2015 )
Cán bộ, công chức, viên chức thực hiện có hiệu quả sự chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy “Về tăng cường kỷ luật, kỷ cương, nâng cao hiệu quả sử dụng thời gian làm việc trong các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh” (Ngày đăng: 16/01/2015 )
NHỮNG KẾT QUẢ NỔI BẬT CỦA NGÀNH TUYÊN GIÁO TỈNH QUẢNG NAM NĂM 2014 (Ngày đăng: 16/01/2015 )
Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Quảng Nam tổ chức Hội nghị Báo cáo viên tháng 01 năm 2015 (Ngày đăng: 21/01/2015 )
Cán bộ, công chức cơ quan Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Quảng Nam nhận phụng dưỡng mẹ Việt Nam anh hùng (Ngày đăng: 11/02/2015 )
Đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhân kỷ niệm 85 năm Ngày thành lập Đảng bộ tỉnh Quảng Nam, 40 năm Ngày giải phóng tỉnh Quảng Nam. (Ngày đăng: 13/03/2015 )
TÀI LIỆU TUYÊN TRUYỀN 40 NĂM NGÀY GIẢI PHÓNG TỈNH QUẢNG NAM (24/3/1975 – 24/3/2015) VÀ 40 NĂM NGÀY GIẢI PHÓNG HOÀN TOÀN MIỀN NAM THỐNG NHẤT ĐẤT NƯỚC (30/4/1975-30/4/2015) (Ngày đăng: 20/03/2015 )
Các tin cũ hơn:
CHIẾN THẮNG “HÀ NỘI - ĐIỆN BIÊN PHỦ TRÊN KHÔNG”- 40 NĂM SAU NHÌN LẠI… (Ngày đăng: 11/12/2012 )
Kỷ niệm ngày báo chí cách mạng 21/6 Báo Đảng Quảng Nam - những mốc son lịch sử (Ngày đăng: 20/06/2013 )
Select the search type
 
  • Site
  • Web
SearchVĂN KIỆN CỦA ĐẢNG
» Đảng Cộng sản Việt Nam
    Khóa IX
    Khóa X
    Khóa XI
» Đảng bộ tỉnh Quảng Nam
   Khóa XVIII
   Khóa XIX
   Khóa XX


THĂM DÒ Ý KIẾN
Bạn đánh giá như thế nào về cổng thông tin này?
LIÊN KẾT WEBSITE